042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Äldrevårdsmottagning från den 1 oktober

För dig som är 75 år eller äldre ökar vi vår service och öppnar Äldrevårdsmottagning på vår vårdcentral.

Äldrevårdsmottagningen erbjuder bland annat:

  • Verksamhet som är inriktad för att passa äldres behov
  • Ett direktnummer till sköterska med inriktning mot äldre
  • Inga knappval, alltid kontakt med fysisk person
  • Även anhöriga kan ringa för att prata samt få råd och stöd
  • Erbjudande av kontakt/hembesök inom 3-4 dagar efter utskrivning från sjukhus
  • Deltar vid Samordnade Individuella Planer som företrädesvis sker i hemmet
  • Vi har specialistutbildad distriktssköterska
  • Att vid behov kunna få träffa andra professioner som tex dietist, arbetsterapeut och psykolog
  • Erbjuder läkemedelsgenomgångar

Vårt mål är att vägen in i vården och även genom vården ska vara lättare för er som är 75 år eller äldre. Har även som mål att man i möjligaste mån ska kunna få vårdas hemma om man vill det. 

Telefon: 0720-788164 mellan kl: 13:00-15:00 obs ny tid från 10/2.

Vid akuta besvär vänligen kontakta vårdcentralen på 042-15 17 15.