042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Astma-/KOL

Rökavvänjning

En god kunskap om din sjukdom och egenkontroll kan lindra sjukdomen.

Vi kan erbjuda:

  • Lungfunktionsmätning (spirometri)
  • Allergiutredning
  • Rökavvänjningssamtal

Besök är gratis.

Tidsbokning görs direkt till Centrumläkarna,  042-15 17 15.

Anne

Leg sjuksköterska och rökavvänjningssköterska