042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00 info@centrumlakarna.se

För ditt barns hälsa och utveckling

Centrumläkarna Adolfsbergs har en barnavårdscentral som finns i samma lokaler. Mottagningen är ackrediterad att verka inom Region Skåne. BVC-mottagningen sköts av BVC-sköterskan Birgitta. BVC-läkare är Mats Göransson. Här får du råd och stöd angående ditt barns hälsa och utveckling.

Vi genomför hälsoundersökningar enligt basprogrammet. Vaccinationer som ingår i basprogrammet är kostnadsfria. Om ditt barn blir sjukt finns läkarmottagning för akuta fall på vår mottagning i Adolfsberg. Vi är godkända att verka i Hälsoval Skåne.
Vill du lista ditt barn hos oss? Fyll i listningsblanketten för BVC, skriv ut och skicka in.

Föräldragrupper och spädbarnsmassage

Vi har även föräldragrupper med regelbundna träffar. Vår BVC-sköterska Birgitta är certifierad instruktör utbildad i spädbarnsmassage. Kontakta oss gärna för anmälan till någon av hennes grupper.

Alfahuset

Familjecentralen Alfahuset är en mötesplats för föräldrar och barn upp till skolåldern. Här finns det ett nära samarbete mellan BVC, öppenförskola och socialrådgivare. Se länk nedan.
Här finns även SFI- Svenska för föräldralediga.

På vår BVC erbjuder vi:

• Hembesök till alla nyfödda, nyinflyttade, adoptivbarn samt vid 8 månaders ålder
• Amningsstöd
• Mamma samtal 2 månader efter förlossning
• Spädbarnsmassage
• Föräldrastöd individuellt och i grupp
• Samtal om barns utveckling och behov ex. sömn, mat, lek, språkutveckling
• Vi följer ert barns utveckling från nyfödd till 6 år
• Tandhälsa
• Vaccination enligt socialstyrelsens program
• Egenvårdsråd
• Samverkan med barnhälsovårdspsykolog, dietist, logoped, specialistläkare
• Samarbete med familjecentral Alfahuset med öppen förskola som verkar inom Kunskapsstaden Helsingborg
• Socionom kontakt
• Samtal om hur du förebygger olyckor
• Samarbete med kommunens förskolor och skolhälsovården inför skolstart
• Vi erbjuder även vaccinationer mot Rotavirus samt andra vaccinationer utanför Basprogrammet efter förfrågan.

Birgitta

Birgitta

Distriktssköterska / Barnhälsovårdssköterska

Välkommen till vår BVC-mottagning på Södra Hunnetorpsvägen 58B, Adolfsberg.
042 – 311 18 55 eller 042 – 15 17 15
Lättillgängligt med buss nummer 4 och 7 eller bil.
Parkering finns utanför huset.