042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Mama Mia Gustavslund BVC och Mama Mia Adolfsberg BVC

för ditt barns hälsa och välmående

På BVC Adolfsberg arbetar Camilla som BVC-sköterska och på BVC Gustavslund arbetar Christin och Ida som BVC-sköterskor. Mottagningarna är ackrediterade att verka inom Region Skåne. Här får du råd och stöd angående ditt barns hälsa och utveckling.

Vi genomför hälsoundersökningar enligt basprogrammet. Vaccinationer som ingår i basprogrammet är kostnadsfria. Om ditt barn blir sjukt finns läkarmottagning för akuta fall på vår mottagning på Gustavslund. Vi är godkända att verka i Hälsoval Skåne.

Vill du lista ditt barn hos oss? Fyll i listningsblanketten för BVC, skriv ut och skicka in.

Föräldragrupper och spädbarnsmassage

Vi har även föräldragrupper med regelbundna träffar. Våra BVC-sköterskor Camilla och Christin är certifierade instruktörer utbildade i spädbarnsmassage. Christin är även certifierad mamma-mage instruktör.

Nu under Covid19 är alla föräldraträffar inställda. För att ni inte ska missa någon information delger vi nedan vårt föräldragruppsmaterial träff för träff.

  1. Första tiden.
  2. Spädbarnsmassage. Mammas kropp. Barnets skrik.
  3. Omställning att bli förälder om barnen blir sjuka. Språkutveckling
  4. Barns utveckling 4-6  månader. Sömnrutiner. Matintroduktion.
  5. Barnsutveckling 6-8 månader. Rytm och struktur i vardagen. Parrelationen.
  6. Mat. Barnolycksfall.
  7. Språkutveckling. Toalettvanor. Skärmtid.

Material kring jämställt föräldraskap:
Handledning
Bilder

Alfahuset

BVC Adolfsberg ligger i samma lokal som familjecentralen Alfahuset som är en mötesplats för föräldrar och barn upp till skolåldern. Här finns det ett nära samarbete mellan BVC, öppenförskola och socialrådgivare. Se länk nedan.

Här finns även SFI- Svenska för föräldralediga.

På våra BVC erbjuder vi:

• Hembesök till alla nyfödda, nyinflyttade, adoptivbarn samt vid 8 månaders ålder

• Amningsstöd

• Mamma samtal 2 månader efter förlossning

• Spädbarnsmassage

• Föräldrastöd individuellt och i grupp

• Samtal om barns utveckling och behov ex. sömn, mat, lek, språkutveckling

• Vi följer ert barns utveckling från nyfödd till 6 år

• Tandhälsa

• Vaccination enligt socialstyrelsens program

• Egenvårdsråd

• Samverkan med barnhälsovårdspsykolog, dietist, logoped, specialistläkare

• Samarbete med familjecentral Alfahuset med öppen förskola som verkar inom Kunskapsstaden Helsingborg

• Socionom kontakt

• Samtal om hur du förebygger olyckor

• Samarbete med kommunens förskolor och skolhälsovården inför skolstart

• Vi erbjuder även vaccinationer mot Rotavirus samt andra vaccinationer utanför Basprogrammet efter förfrågan.

BVC-Adolfsberg - Camilla

Distriktsköterska/barnhälsovårdssköterska

042 – 311 18 55

BVC-Gustavslund - Christin

Distriktsköterska/barnhälsovårdssköterska

Tel: 042-3111858

BVC-Gustavslund - Ida

Distriktsköterska/barnhälsovårdssköterska

Tel: 042-3111858

 

BVC-Adolfsberg
Södra Hunnetorpsvägen 58B
256 62 Helsingborg

Lättillgängligt med buss 4 och 7.
Parkering finns utanför huset.