042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Dietist

Maten har stor betydelse för vår hälsa och är en del av behandlingen av flera sjukdomar .Dietisten ger individuellt anpassade kostråd och arbetar bland annat med sjukdomsspecifik kostbehandling, stöd vid beteende- och livsstilsförändringar gällande matvanor och livsmedelsval, samt rådgivning vid näringstillförsel i form av sondnäring och kosttillskott.

Orsaker till kontakt med dietist kan vara:

  • Mag- och tarmsjukdomar t.ex. IBS
  • Specialkost vid allergi och intolerans
  • Undernäring/undervikt vid t.ex. KOL, cancer, stroke, sväljningssvårigheter
  • Livsstilssjukdomar som övervikt och diabetes

Martina Rönn

Dietist

042-15 17 15

Martina är här hos oss på tisdagar mellan 8.00-16.00, resterande tid är hon på Berga Läkarhus.
martina.ronn@bergalakarhus.se