042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Distriktssköterska

Välkommen till Centrumläkarnas distriktssköterskemottagning.

Hos oss kan våra listade patienter få hjälp med:

  • Injektioner enligt läkarordination
  • Skötsel av PICC-line och subkutan venport
  • Suturtagning
  • Blodtryckskontroll och 24-timmars blodtrycksmätning
  • Såromläggningar
  • Katetervård
  • Nefrostomivård
  • Inkontinenshjälpmedel
  • Bedömning av hudproblem
  • Medicindelning enligt läkarordination

Alla besök hos distriktssköterska är gratis, men uteblivit besök debiteras med 300 kronor.

OBS! Vår mottagning är baserad på i förtid bokade besök.

Ring och boka på 042 – 15 17 15

Bodil

Distriktssköterska