042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Hälsosamma länkar

Alkohollinjen och Helsingborg stad
Mycket bra sida rörande alkohol för den som vill informera sig om ämnet och testa om man är i riskzonen.

Slutarökalinjen
Sida för den som vill försöka sluta röka. Företagsoberoende information.

Motivationstestet
Bra sida för rökstopp och reklam för Nicorettes nikotinläkemedel.

Motivationsprogrammet Life Rewards
För den som fått Champix (Vareniklin) utskrivet av läkare för att sluta röka.

Tobaksfri i samband med operation
Man vinner oerhört mycket på att sluta röka innan man ska genomgå operation av något slag. Denna länk understryker detta.

Antibiotika eller inte?
Blir man fortare frisk med antibiotika?