042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

God vård genom hela livet

 

Om oss – Den lilla kliniken med det stora hjärtat.

Vi driver två vårdenheter i Helsingborg på uppdrag av Region Skåne. Dels vår huvudenhet som finns i helt nybyggda lokaler på Mangårdsgatan 55 i Helsingborg, dels vår filial och familjecentral som finns på Södra Hunnetorpsvägen 58 i Helsingborg. På huvudenheten finns läkarmottagning, distrikts- och sjuksköterskemottagning, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, psykolog, arbetsterapeut samt dietist. På filialen finns distriktssköterska, barnavårdscentral samt barnmorskemottagning. Vi har även tillgång till sjukgymnast och naprapat i vår verksamhet Berga Läkarhus AB.

Centrumläkarna var ett helägt dotterbolag till Berga Läkarhus AB som fram till 2019-06-30 ägdes och drevs av Rustan Schlüter, Mats Göransson och Hans-Christian Karlsborn som samtliga var läkare och specialister i allmänmedicin. Fr.o.m. 2019-07-01 ägs företagsgruppen av Lideta Hälsovård AB med de föregående ägarna som forsatt aktiva i sina roller i verksamheterna.

Genom att vi är ackrediterade av Region Skåne uppfyller vi alla krav på ägarkontroll, ledning och styrning, deltagande i nationella kvalitetsregister, deltagande i nationella patientenkäten m.m.

Beträffande ekonomi och styrelse går det att läsa mer på www.allabolag.se

Vårt mål är att ge god vård genom hela livet och bemöta alla med respekt, omtanke och likvärdighet vilket vi sammanfattar i devisen Den lilla kliniken med det stora hjärtat.

 

Varmt välkommen till Centrumläkarna Helsingborg!