042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Patientavgifter

 

Här finner du våra patientavgifter, vi följer de patientavgifter som Region Skåne har satt upp.

 

Nya patientavgifter 2018
Från den 1 januari 2018 kostar det inte längre någonting att gå till sjuksköterska, undersköterska eller distriktssköterska på vårdcentralen. Tidigare har avgiften varit 50 kronor. Om du missar eller lämnar sent återbud till den här typen av besök får du betala 300 kr. 

Tidsbeställda besök till vårdgivare kostar enligt listan nedan. Uteblivna besök av denna typ faktureras dubbel avgift.

 

Avgiftsfritt för barn under20 år
Besök på sjukhus och hos specialister är avgiftsfria för barn under 20 år. Det innebär att all hälso- och sjukvård är avgiftsfri för barn under 20 år. Det gäller även barn som uteblir från besök.

 

Detta är generella avgifter för alla våra vårdcentraler i Skåne. Tänk på att denna mottagning kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

 

Observera att det är olika avgifter som gäller beroende på om du besöker den mottagning du är listad på eller om du besöker en annan mottagning.

 

Högkostnadsskyddet ligger på 1 150 kr.

 

Besök Pris i SEK
Läkarbesök – vald vårdcentral 200
Läkarbesök – annan vårdcentral 200
Sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0
Kurator 200
Psykoterapeut med KBT-ackreditering 200
Dietist 200
Arbetsterapeut 200
Naprapat/leg fysioterapeut (sjukgymnast) 200
Barnhälsovård 0
Mödrahälsövård 0
Gynekologiskt cellprov 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uteblivet besök
Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del besök är avgiften vid uteblivande av besök dubbel avgift, och för uteblivet besök hos sjuksköterska blir avgiften för uteblivet besök 200 kronor för det aktuella besöket. Du får även betala en avgift om du uteblir från vissa avgiftsfria besök. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.