042-15 17 15, Öppetider: Mån - Fre: 08.00 - 17.00, Telefontider: Mån - Fre: 8.00 - 16.00

Patientsäkerhet

Verksamhetschef
Verksamhetschef Centrumläkarna Anne Göransson är ytterst ansvarig för vården på Centrumläkarna och om du har synpunkter eller behöver hjälp och stöd kan du kontakta henne genom att klicka på knappen nedan.

Patientnämnden
Du kan också vända dig till landstingets/regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du på respektive landstings/regions hemsida och på alla våra mottagningar.

LÖF Personskadereglering
Om du vill söka ersättning för en skada som uppstått vänder du dig till LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) eller ladda ner blankett från LÖF. Blanketter finns också att hämta på mottagningen. Kontakta LÖF för mer information om vad försäkringen omfattar.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
Du kan vända dig till IVO om du blivit utsatt för en felbehandling i vården och anser att det måste utredas. www.ivo.se – Anmäla och rapportera.
IVO utreder din anmälan genom att tillskriva vårdgivaren (Verksamhetschefen) och infordra en utredning. Du kan också vända dig till IVOs regionala enhet med frågor som rör din rätt som patient och eventuell begäran om att din journal helt eller delvis ska förstöras.